EN LV
 • Izstādes "Latvijas Vēstures Institūta Žurnālam - 80" atklāšana un diskusija

  Gadu mijā pārdomas par laika plūdumu ir gandrīz neizbēgamas. Kāds pāris mirkļos pirms Jaunā gada atceras spilgtākos gada notikumus, cits velta vairāk laika, lai rūpīgi formulētu jaunas apņemšanās un apcerētu aizgājušā gada veiksmes un neizdošanās, bet varbūt gadu mijā ir jāiegrimst vēstures lapaspusēs...

  Aicinām uz virtuālās izstādes  "Latvijas Vēstures Institūta žurnālam - 80" atklāšanu un diskusiju par to kādi varētu būt žurnāla nākamie gadu desmiti.

  Kā būtu vai nebūtu jāmainās "Latvijas Vēstures Institūta Žurnālam"? Uz ko tam jātiecas? Būt Latvijas kultūras izpausmei? Būt Latvijas zinātnes izpausmei? Būt starptautiskajā akadēmiskajā tekstu vidē integrētam izdevumam? Tādi ir svarīgie šodienas problēmjautājumi.

  Diskusijā piedalīsies vēsturnieki  Dr.hist. Kristīne Ante, Dr.hist., doc. Mārtiņš Mintaurs, Dr.hist. Gustavs Strenga un Dr.hist. Kaspars Zellis. Moderēs  Dr.hist. Ineta Lipša.

   Pasākums notiks 2017. gada 19. decembrī, plkst. 14.00, LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī.

   

  Lasīt tālāk...
 • Grāmatas "Rucavnieku apģērbs cauri laikiem" atvēršana

  VPP  Letonika ietvaros izdota LU Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces Dr. hist. Aijas Jansones grāmata "RUCAVNIEKU APĢĒRBS CAURI LAIKIEM". 
  Tās atvēršana notiks 2017. gada 8. decembrī plkst. 15.00 Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē Rīgā,  Bonaventuras ielā 10.  
  Lasīt tālāk...
 • III zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi"

  2017. gada 20. oktobrī Valmieras muzejā (Valmierā, Bruņinieku ielā 3) notiks III zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi". VPP Letonika ietvaros konferenci rīko LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras muzeju.

  Lasīt tālāk...
 • Letonikas VII kongress

  2017. gada 26. oktobrī notiks Letonikas VII kongresa atklāšanas plenārsēde Daugavpils Universitātē, Daugavpilī un būs veltīta Latgales kongresa 100. gadadienas atcerei. Savukārt, Letonikas VII kongresa sekcijas norisināsies laikā no 27. oktobra līdz 3. novembrim Rīgā un Liepājā. 

  Lasīt tālāk...
 • Arheologam un vēsturniekam Andrim Caunem - 80

  Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2017. gada 29. jūnijā noriosināsies Zinātniskie lasījumi veltīti arheologam un vēsturniekam Andrim Caunem. 

  Lasīt tālāk...
 • Starptautiskā konference "Demokrātiskie procesi Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917.gadā: politiskie, militārie, sociālie un kultūras aspekti"

  2017. gada 27. un 28. aprīlī Latvijas Kara muzejā notiks starptautiska zinātniska konference "Demokrātiskie procesi Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917. gadā: politiskie, militārie, sociālie un kultūras aspekti"

  Lasīt tālāk...
 • Par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai

  Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku 2017. gada 24. martā rīko Valsts pētījuma programmas "Letonika" pētnieku pārskata konferenci "Par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai.

  Lasīt tālāk...
 • Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērnu runas līdz literāram tekstam

  Valsts pētījumu programmas LETONIKA ietvaros Latvijas Universitāte rīko valodnieces un folkloristes Veltas Rūķes-Draviņas (25.01.1917-07.05.2003) simtgadei veltītu starptautisku zinātnisku konferenci "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērnu runas līdz literāram tekstam", kas norisināsies Rīgā 2017. gada 25.-26. janvārī LU Akdēmiskajā bibliotēkas telpās. 

  Lasīt tālāk...
 • LU 75. konferences sekciju "Gramatika un pragmatika"

  LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra rīko LU 75. konferences sekciju "Gramatika un pragmatika", kas notiks 02.02.2017. no plkst. 9.00 LU HZF 305. auditorijā.

  Konference notiek Valsts pētījumu programmas "Letonika" 3. projekta "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā" ietvaros.

  Lasīt tālāk...
 • Seminārs "Jaunieguvumi vēstures izpētei par Latvijas neatkarības atgūšanas procesiem"

  Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas klubu rīko semināru vēstures pētniekiem un interesentiem "JAUNIEGUVUMI VĒSTURES IZPĒTEI PAR LATVIJAS NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS PROCESIEM", kas norisināsies 2017. gada 31. janvārī, plkst 14.00-16.30, Latvijas ZInātņu akadēmijas Senāta zālē (II stāvā).

   

  Lasīt tālāk...
 • Ceļā uz Latvijas valsti: Latgales kongresam 100 / Latgales Simtgades kongress

  2017.gada 5.-6.maijā notiks Latgales simtgades kongress, kurā aicināti piedalīties pasaules latgalieši, kā arī jebkurš pētnieks, kas pēta latgalistikas vai reģionālo valodu, politiku, ekonomiku, kultūru utt. Kongress plāno pieņemt arī dokumentu, iespējams, likumprojektu, kas izvērtētu 1917.gada lēmumus un to valstiskuma aspektus mūsdienās.
  Plānojiet līdzdalību, kā arī aiciniet ārzemju un Latvijas kolēģus piedalīties. Pieteikšanās līdz 1.februārim:http://www.ru.lv/notikums/212, anketas un informācija latgaliešu, latviešu, angļu un krievu valodā.

  Lasīt tālāk...
 • Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtam - 80

  Par godu LU Latvijas vēstures institūta 80 gadu jubilejai tiek rīkoti Zinātniskie lasījumi, kas norisināsies Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2016. gada 16. decembrī, plkst. 10.00, Rīgā, Rūpniecības ielā 10. Pētnieki iepazīstinās ar LU Latvijas vēstures institūta darbību, pētijumiem. Tiks atklāta LU Latvijas vēstures institūta zinātniskajai darbībai veltīta izstāde. Savukārt zinātniskajiem lasījumiem viesi aicināti uz neformālām sarunām pie kafijas tases. 

  Lasīt tālāk...
 • Folkloras ekspedīcijas DVD "Viļakas ticējumi" atvēršana

  2016.gada 21.oktobrī 15:00 Viļakas kultūras namā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Folkloras ekspedīcijas DVD "Viļakas ticējumi" atvēršana.

  Lasīt tālāk...
 • 9.STARPTAUTISKĀ LATGALISTIKAS KONFERENCE

  Sagaidot Latgales kongresa (2017) un Latvijas valsts (2018) simtgadi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Latgaliešu Kultūras biedrību rīko virkni pasākumu, godinot pirmās latgaliešu atmodas redzamākos pārstāvjus: Franci Trasunu, Nikodemu Rancānu, Franci Kempu. 9.Starptautiskā latgalistikas konference norisināsies Rēzeknē, 2016. gada 30. novembrī–1. decembrī.

  Lasīt tālāk...
 • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi

  2016. gada 3. novembrī VPP Letonika ietvaros LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras muzeju rīko jau otro zinātnisko konferenci "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi". Pieteikšanās līdz 2016. gada 1. oktobrim. Dalība konferencē bez maksas.

  Lasīt tālāk...
 • Izstāde veltīta vēsturniecei Melitai Svarānei (1916-2011)

  Godinot Dr. hist. Melitu Svarāni, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts (LU LVI) sagatavojis izstādi „Vēsturnieks arhīvā – Dr. hist. Melitai Svarānei 100". To atklās 2016. gada 16. jūnijā plkst. 13:00 LVVA telpās Slokas ielā 16. Izstādes autores:  Anita Čerpinska, LVVA Dokumentu popularizēšanas un pieejamības nodaļas galvenā arhīviste, LU LVI pētniece un Dagnija Svarāne, LU LVI zinātniskā asistente. Izstāde tapusi VPP Letonika ietvaros.

  Lasīt tālāk...
 • Konference "Baltijas valstu pieredze Eiropā"

  22. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks starptautiska zinātniska konference “Atjaunotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 25 gadi: Baltijas valstu pieredze Eiropā”. Konference notiek Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros un to rīko Latvijas Zinātņu akadēmija un LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Baltijas starptautisko akadēmiju, Juridisko koledžu un Lietuvas Utenas koledžu. Konferencē piedalīsies zinātnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

  Konferences programma:

  Lasīt tālāk...
 • Livonijas vēstures liecības mūra pilīs un hronikās


  2016. gada 6. aprīlī pl.14.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā
  Kalpaka bulv. 4, 215. telpā notiks tematiska pēcpusdiena „Livonijas
  vēstures liecības mūra pilīs un hronikās. Latvijas ZA akadēmiķim,
  prof., Dr.habil.hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 85”.
  Tās ietvaros līdzās
  vēsturnieku priekšlasījumiem notiks LU Bibliotēkas sagatavotās
  izstādes "Ēvaldam Mugurēvičam 85" un Latvijas Vēstures institūta
  apgāda izdotās grāmatas "Dionīsija Fabrīcija Livonijas vēsture"
  atvēršana. Pasākuma programma šeit.

 • Mūžam jaunais akmens laikmets - Ilzei Birutai Lozei 80

  2016. gada 18. martā pl.14.00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10, Rīgā notiks LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU Latvijas vēstures institūta kopīgi rīkotie zinātniskie lasījumi "Mūžam jaunais akmens laikmets. Arheoloģei, Latvijas ZA korespondētājloceklei, Dr. habil.hist., Valsts emeritētajai zinātniecei Ilzei Birutai Lozei 80" un jubilāres darbu izstāde. Pasākuma programma šeit.

 • Publiskais pārskata seminārs 17.02.2016

  2015. gada 17. februārī plkst. 12:00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēžu zālē notiks Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" 2. posma publiskais pārskata seminārs. Laipni aicinām piedalīties!!!

  Darba kārtībā:

  Lasīt tālāk...
 • Letonikas VI kongress fotogrāfijās

  Letonikas VI kongresa fotogrāfijas aplūkojamas atsevišķā kongresa fotogrāfiju sadaļā ŠEIT.

 • Letonikas VI kongress - laipni aicināti!!!

  Letonikas VI kongresa atklāšana notiks 10. septembrī plkst. 10:00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē, Akadēmijas laukumā 1. Laipni aicināti!!!

  Ar Letonikas VI kongresa pilnu programmu var iepazīties šeit .

  Lasīt tālāk...
 • Letonikas VI kongresa sekcijas

  Letonikas VI kongresam, kurš veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai, pieteiktas 15 dažādu zinātņu nozaru sekcijas. (Sekciju saraksts) Ar Letonikas VI kongresa pilnu programmu var iepazīties šeit .

  Lasīt tālāk...
 • Letonikas projektu vadītāju sēde

   31. augustā plkst. 17:00 LZA Senāta zālē notiks Letonikas Padomes sēde, kurā lūdzam būt klāt visu projektu un apakšprojektu vadītājus.

  Sēdes darba kārtībā:
  1) Letonikas VI kongresa sagatavošanas darbi;
  2)  rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" sagatavošanas process; problēmjautājumi;
  3) par Valsts Pētījumu programmas izpildi 1. pusgadā; 
  4) dažādi.

  Lasīt tālāk...
 • ACADEMIA-200

  Latvijas Zinātņu akadēmija, izsludinot 2015. gadu par ACADEMIA - 200 gadu, ir iecerējusi, papildinot ikgadējos akadēmiskos pasākumus un kopējo, šogad īpaši bagāto zinātnes notikumu kalendāru, pievērsties zinātnes vēsturei Latvijā. Vēsturei, kas daudziem no mums šodien nav zināma, vai ir nepelnīti aizmirsta.

  Lasīt tālāk...
 • Valodnieces Elgas Kagaines jubilejas pasākums Ērģemes pagastā

  Lasīt tālāk...
 • Aicinām piedalīties konferencē "Aspazijai - 150"

  Lasīt tālāk...
 • Aicinām piedalīties konferencē

  Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts aicina piedalīties 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Autors. Teksts. Laikmets." 2015. gada 23. un 24. aprīlī

  Lasīt tālāk...
 • Letonikas projektu vadītāju sēde

  23. martā 17:00 Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts pētījumu programmas "Letonika" projektu vadītāju sēde. Sēdē tika apspriesti programmas stratēģijas un atskaišu jautājumi. Piedalījās arī I. Paredne no Studiju un zinātnes administrācijas.

  Lasīt tālāk...
 • Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres konference "Letonika un kultūru migrācija"

  LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts” aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē "LETONIKA UN KULTŪRU MIGRĀCIJA", kas notiks 2015. gada 23.–24. februārī Rīgā.

  Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu

  Konferences darba tēmas: Valodu kontakti; Baltu valodas sinhronā aspektā; Baltu valodas diahronā aspektā; Valoda un kultūra

  Sīkāka informācija Latviešu valodas institūta mājas lapā

 • Letonikas VI kongress

  Letonikas nu jau sestais kongress šoruden norisināsies nedaudz ātrāk kā ierasts - 2015. gada 10.-11. septembrī. Kongress veltīts Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai un tā pasākumi notiks Rīgā un Jūrmalā. Kongresa programmā paredzēta plenārsēde ar Rainim un Aspazijai veltītiem ziņojumiem, Kongresa izbraukuma sēde Jūrmalas pilsētas muzejā un darbs dažādu zinātņu nozaru tematiskajās sekcijās.

 • VPP "Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības"

  Valsts pētījumu programma „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” darbības laiks ir no 2014. līdz 2017. gadam. Tās mērķis: veicināt letonikas kā stabilas starpnozaru kompleksas pētījumu nozares pastāvēšanu un attīstību Latvijā un tās iekļaušanos pasaules zinātnē, veikt fundamentālus un lietišķus, tostarp starpdisciplinārus, pētījumus, izstrādājot jaunas, zinātniski pamatotas atziņas par letonikas tēmām, un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai.