EN LV

9.STARPTAUTISKĀ LATGALISTIKAS KONFERENCE

Sagaidot Latgales kongresa (2017) un Latvijas valsts (2018) simtgadi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Latgaliešu Kultūras biedrību rīko virkni pasākumu, godinot pirmās latgaliešu atmodas redzamākos pārstāvjus: Franci Trasunu, Nikodemu Rancānu, Franci Kempu. 9.Starptautiskā latgalistikas konference norisināsies Rēzeknē, 2016. gada 30. novembrī–1. decembrī.

Latgalistikas konferences līdz šim ir bijušas: Sanktpēterburgā (Krievija, 2008), Rēzeknē (Latvija, 2009), Greifsvaldē (Vācija, 2010), Poznaņā (Polija, 2011), Rīgā (Latvija, 2012), Ačinskā (Krievija, 2013), Rēzeknē (Latvija, 2014), Viļņā (2015, Lietuva). Turpinot tradīciju, 2016. gadā konference notiks Rēzeknē un būs veltīta Franča Kempa 140 gadu jubilejas atcerei.

Konferences tēmas:

  • Latgales kongresa simtgade, sabiedrisko un kultūras darbinieku devums valstiskuma idejas tapšanā
  • etniskā, teritoriālā, nacionālā u. c. identitātes, to atspoguļojums pierobežas kultūrā un valodā
  • pierobežas kultūru mijiedarbe: ietekmes, tipoloģiskas līdzības un atšķirības folklorā, literatūrā, plašsaziņas līdzekļu telpā, muzeju darbībā
  • IT un muzeja darbības, humanitārās jomas modernizēšanas iespējas
  • latgaliešu valoda citu pierobežas valodu ietekmē
  • latgaliešu valodas, novadmācības metodoloģiskie aspekti

Pieteikums konferencei (dalībnieka anketa un referāta anotācija līdz 1500 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes) tiek gaidīts līdz 2016. gada 20. septembrim uz adresi: ilga.suplinska@ru.lv.

Paziņojums par tēmas iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīts līdz 2016. gada 10. oktobrim.

Konferences laikā notiks datorspēles par Latgales kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem “Īsapazeisim!” prezentācija, literāri muzikāls Andrejdienu pasākums, tikšanās ar pierobežas jaunajiem māksliniekiem: mūziķiem, dzejniekiem. Sīkāka kultūras pasākumu programma tiks pievienota konferences programmai.

Konferences darba valodas: latviešu, latgaliešu, angļu, krievu.

Ja izvēlētā referāta prezentācijas valoda ir latviešu, latgaliešu vai krievu, lūdzam sagatavot elektronisku prezentāciju vai kopsavilkumu angļu valodā.

Uzstāšanās ilgums: 30 minūtes, ieskaitot diskusiju (10 min.).

Konferences dalības maksa: 40 EUR, studentiem — 20 EUR. 

 

 

DALĪBNIEKA ANKETA

 

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba (studiju) vieta, amats

Darba vietas adrese, telefons, e-pasts

Referāta tēma

Referāta anotācija (līdz 1500 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes)

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums uzstāšanās laikā

RTA rekvizīti konferences dalības maksai:

 

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Reģ.Nr.90000011588
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000

 

PIETEIKUMS KONFERENCEI

tiek gaidīts līdz 2016. gada 20. septembrim

uz adresi: ilga.suplinska@ru.lv