EN LV

LU 75. konferences sekciju "Gramatika un pragmatika"

LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra rīko LU 75. konferences sekciju "Gramatika un pragmatika",
kas notiks 02.02.2017. no plkst. 9.00 LU HZF 305. auditorijā.
Konference notiek Valsts pētījumu programmas "Letonika" 3. projekta "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā" ietvaros.

LU 75. KONFERENCE

LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA

Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra

 

LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras sekcija

„Gramatika un pragmatika” sadarbībā ar Valsts pētījumu programmu

LETONIKA – LATVIJAS VĒSTURE, VALODAS, KULTŪRA, VĒRTĪBAS

 

02.02.2017.

LU HZF 305. auditorijā Visvalža ielā 4a

 

 

Sēdi vada            Ina Druviete

09.00–09.10         Ievadvārdi

09.10–09.30       Ilze Lokmane (Rīga) Vārdu secība eksistenciālteikumos un aktuālais dalījums

09.30–09.50       Andra   Kalnača   (Rīga)   Subjekta   nominatīvs   vs.     ģenitīvs   eksistenciālos teikumos

09.50–10.10       Giedrė Junčytė (Vilnius) Anticausative and ‘reflexive like’ verbs in Lithuanian: si- middles vs. -n-/-st- presents

10.10–10.30       Pietro Trillo (Rīga) Aspectuality in Italian and Latvian

10.30–10.50       Ilze Tālberga, Aive Mandel (Tartu) On aspect in Latvian and Estonian 

10.50–11.30       Kafijas pauze

Sēdi vada            Ilze Lokmane

11.30–11.50       Gita Bērziņa (Rīga) Apstiprinājums sengrieķu dialogā

11.50–12.10       Gintarė  Judžentytė  (Vilnius)  The  systems  of  demonstrative    pronouns  in grammar of Standard Lithuanian and spoken Lithuanian

12.10–12.30       Emīlija  Mežale  (Rīga)  Norādāmie  vietniekvārdi  noteiktā   artikula  funkcijā latviešu un somu preses tiešsaistes izdevumos: pragmatiskā pieeja

12.30–12.50       Linda     Lauze     (Liepāja)     Atbildes     uz     jautājumiem      mutvārdu               tekstā: pragmatiskais aspekts

12.50–13.10       Ksenija Valtenberga (Rīga) Ierobežojuma partikulas pragmatiskā aspektā

13.10–13.40       Kafijas pauze

Sēdi vada            Evelīna Zilgalve

13.40–15.00       Stenda referāti (LU HZF 2. stāva Purpura vestibilā)

Ilze Auziņa, Gunta Nešpore, Baiba Saulīte (Rīga)

Jautājuma iezīmētāji teikuma beigās latviešu valodas runas datos

Karīna Avakjanca (Rīga)

Īstenības izteiksme palīgteikumos ar modalitāti

Anita Butāne (Rīga)

Semantiskie kalki gramatikas terminoloģijā

Daiga Deksne (Rīga)

Ar prefiksoīdiem darināti verbi latviešu valodā

Vita Kalnbērziņa (Rīga)

Atvainošanās tipoloģija latviešu un angļu valodā

Agita Kazakeviča (Rīga)

Vārdu secība teikumos ar sekundāri predikatīvu komponentu

Ojārs Lāms (Rīga)

Grieķu antroponīmu galotņu atveide latviski: diahronijas un sinhronijas sadure

   Kristīne levāne-Petrova (Rīga) 

Ciešamā kārta un darītāja locījumi latviešu valodā

Ilze Rūmniece (Rīga)

„Sabiedrisks dzīvnieks” – arī sieviete? (gramatiskās dzimtes realizācija sengrieķu leksikas materiālā)

Zane Mūrniece (Rīga)

Imperatīvs un tā apkaime latviešu valodā

Lauma Šime (Rīga)

Japāņu partikulas NO pragmatiskās funkcijas

Evelīna Zilgalve (Rīga)

Partikula TAD jautājumos: sintaktiskais un pragmatiskais raksturojums