EN LV

Par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai

Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku 2017. gada 24. martā rīko Valsts pētījuma programmas "Letonika" pētnieku pārskata konferenci "Par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai.

Konferences mērķis ir sniegt pārskata par jaunā akadēmisko rakstu krājuma "latvija un latvieši" tapšanu, apspriest uzdevumus šī darba pabeigšanai, kā arī šajā kontekstā izvērtēt Letonikas pētījuma stāvokli. 

Konferences otrajā daļā paredzēta akadēmiķa Jāņa Stradiņa biobibliogrāfijas atvēršanas svētki.

Izziņai: Akadēmisko rakstu krājums "Latvija un latvieši" stāsta par Latvijun un latviešiem mūsdienu pasaulē, tās kultūru un vēsturi. krājumā iekļauti 44 akadēmiski raksti, kurus sagatavojuši 49 autori - atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums iznāks 2018. gadā 2 sējumos atsevišķi latviešu, angļu un krievu valodās. 

Konferences notiks 2017. gada 24. martā, plkst. 14.00

LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās (Rīgā, Rūpniecības ielā 10)