EN LV

Publiskais pārskata seminārs 17.02.2016

2015. gada 17. februārī plkst. 12:00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēžu zālē notiks Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" 2. posma publiskais pārskata seminārs

Darba kārtība:
1. Programmas vadītāja Dr. habil. art. Ojāra Spārīša ievadvārdi.
2. Projekta Nr. 1 "Latvijas simts gadi: integratīvs skatījums uz vēsturi, valodu un kultūru (starptautiskajā kontekstā)" vadītāja Dr. iur., Dr. habil. sc. pol. Tālava Jundža ziņojums par izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 15 min.
Diskusija par ziņojumu. 15 min.
3. Projekta Nr. 2. "Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā" vadītāja Dr. hist. Gunta Zemīša ziņojums par izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 15 min.
Diskusija par ziņojumu. 15 min.
4. Projekta Nr. 3 "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā" vadītājas Dr. habil. philol. Ilgas Jansones ziņojums par izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 15 min.
Diskusija par ziņojumu. 15 min.
5. Projekta Nr. 4 "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" vadītāja Dr. habil. philol. Benedikta Kalnača  ziņojums par izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 15 min.
Diskusija par ziņojumu. 15 min.
6. Projekta Nr. 5 "Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija" vadītāja Dr. habil. art. Ojāra Spārīša ziņojums par izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 15 min.
Diskusija par ziņojumu. 15 min.
7. Projekta Nr. 6 "Vērtību aspekti Letonikā" vadītājas Dr. habil. phil. Maijas Kūles ziņojums par izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 15 min.
Diskusija par ziņojumu. 15 min.
8. Diskusija par programmas izpildes gaitu.
9. VPP "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" Stratēģiskās padomes priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa noslēguma vārdi.

Laipni aicināti piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas, VPP Uzraudzības padomes, Latvijas Zinātnes padomes, Studiju un zinātnes administrācijas pārstāvji, projektu un apakšprojektu vadītāji, kolēģi un citi interesenti!