EN LV

Par Letoniku

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums starpnozaru zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktos valstij prioritāros zinātnes virzienos ar mērķi veicināt šo nozaru attīstību un sekmēt lietišķos pētījumus tajās.

Valsts pētījumu programma „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” ir viena no šādām programmām un tās darbības laiks ir no 2014. līdz 2017. gadam.