EN LV

III zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi"

2017. gada 20. oktobrī Valmieras muzejā (Valmierā, Bruņinieku ielā 3) notiks III zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi". VPP Letonika ietvaros konferenci rīko LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras muzeju.

Konferenci ievadīs LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētnieka Valda Bērziņa un LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktoranta ziņojums par arheoloģisko izpēti Riņņukalna akmens laikmeta apmetnē 2017. gadā. Tam sekos LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētnieka Jāņa Šiliņa pētījums par politiskajiem procesiem Vidzemē 2017. gadā.

 

Laikā no 11. līdz 16.30 jaunie vēstures pētnieki uzstāsies paralēlās darba grupās.

Klausītāji tiks iepazīstināti ar mākslas darbu kā vēstures avotu, par piemēru ņemot vēlēšanu plakātu starpkaru periodā (Liene Ozoliņa), savukārt Agnese Geduševa pētīs mūzikas procesu nozīmi vēsturiskajos notikumos.

Atsevišķa sēde būs veltīta arheoloģijas tematika, kur klausītāji varēs iepazīties ar keramikas tradīcijām Latvijā bronzas periodā, kā arī ar Kurzemes un Gotlandes kontaktiem vēlajā dzelzs laikmetā.

Paralēli vēstures maģistrs Mārtiņš Dātavs iepazīstinās ar maz pētītu tēmu par Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrības darbību starpkaru perioda Latvijā. Vēstures doktore Inna Gīle analizēs Valmieras garnizona lazaretes darbību Latvijas Neatkarības kara laikā, turpinot pētīt medicīnas vēstures aspektus Latvijas neatkarības izcīņas laikā. Ginta Ieva Bikše iepazīstinās ar Latvijas un Spānijas attiecībām Spānijas pilsoņu kara laikā, savukārt vēstures maģistrs Viesturs Rasnacis pievērsies mūsdienām tuvākām tematam un analizēs Vācijas lomu Latvijas uzņemšanā NATO.