EN LV

Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” pētījumu rezultātu publikācijas

Programmas pētījumu rezultāti atspoguļoti izdotajās grāmatās, publicētajos rakstos un nolasītajos referātos.

Lai apskatītos izdotās publikācijas, lūdzu vispirms izvēlieties izdošanas gadu un tad nākamajā izvēlnē - publikācijas veidu: grāmata vai zinātnisks raksts.