EN LV
 • Intervija ar Tālavu Jundzi, Rīta Panorāma, 2017. gada 10. maijs

  Intervija ar Tālavu Jundzi, Rīta Panorāma, 2017. gada 10. maijs

 • Konference par akadēmisko rakstu krājuma Latvija un latvieši sagatavošanu, 2017. gada 24. marts

  Pārskata konference par akadēmisko rakstu krājuma Latvija un latvieši sagatavošanu un J. Stradiņa biobibliogrāfijas III sējuma atklāšana. 2017. gada 24. marts, LU Akadēmiskā bibliotēka

 • Letonikas Kongress veltīts Rainim un Aspazijai - Rīga TV24 raidījums, 2015. gada 11. septembris

  Letonikas Kongress veltīts Rainim un Aspazijai - Rīga TV24 raidījums, 2015. gada 11. septembris

 • Nacionālo Interešu klubs. 2015. gada 25. marta raidījums


  Tēma "Obligātais militārais dienests. PAR vai PRET"