EN LV

Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” vadība

Dr. habil. art., LZA īstenais loceklis Ojārs Spārītis – programmas vadītājs, projekta Nr. 5 „Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija" vadītājs.

Dr. iur., Dr. habil. sc. pol., LZA īstenais loceklis Tālavs Jundzis – projekta Nr. 1 „Latvijas simts gadi: integratīvs skatījums uz vēsturi, valodu un kultūru (starptautiskajā kontekstā)” vadītājs.

Dr. hist., LZA īstenais loceklis Guntis Zemītis – projekta Nr. 2 „Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā” vadītājs.

Dr. habil. philol., LZA īstenā locekle Ilga Jansone – programmas koordinatore, projekta Nr. 3 „Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā” vadītāja.

Dr. habil. philol., LZA īstenais loceklis Benedikts Kalnačs – projekta Nr. 4 „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” vadītājs.

Dr. habil. phil., LZA īstenā locekle Maija Kūle – projekta Nr. 6 „Vērtību aspekti Letonikā” vadītāja.