EN LV

Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” Stratēģiskā padome

Ojārs Spārītis – programmas vadītājs
Tālavs Jundzis – projekta vadītājs
Guntis Zemītis – projekta vadītājs
Ilga Jansone – projekta vadītāja
Maija Kūle – projekta vadītāja
Jānis Stradiņš – programmas konsultants
Māris Pūķis – tautsaimniecības pārstāvis
Guntis Belēvičs – tautsaimniecības pārstāvis
Dītmārs Pops (Dietmar Popp) – ārzemju eksperts
Lembits Vaba (Lembit Vaba) – ārzemju eksperts
Inta Gāle-Kārpentere (Inta Gale Carpenter) – ārzemju eksperte