EN LV

Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” izpildītāji

Latvijas Zinātņu Akadēmija
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs
LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”
LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”
LU aģentūra „Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”
LU aģentūra „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts”
LU aģentūra „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”
Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Daugavpils Universitāte
Liepājas Universitāte
Ventspils Augstskola
Rēzeknes Augstskola
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka