EN LV

Konference „Kas latviešiem stāstāms citām tautām par sevi, savu valodu, kultūru un vēsturi” (sakarā ar angļu un krievu izdevuma „Latvieši un Latvija” sagatavošanu) 2014. gada 14. novembrī LZA Portretu zālē

Konferences mērķis ir noskaidrot jautājumus, par kuriem latviešiem būtu jāstāsta un jāraksta topošajā divsējumu izdevumā „Latvieši un Latvija” angļu un krievu valodā, uzrunājot citas pasaules tautas. Svarīgi būtu identificēt valodas, kultūras, nacionālās mentalitātes un vēstures tās problēmas, kuras būtu skaidrojamas citām tautām, lai tās labāk izprastu latviešu identitāti un gūtu iespējami objektīvu priekšstatu par latviešiem un Latviju. Konference notiek zīmīgā laikā – Latvijas valsts dibināšanas 97. gadadienas priekšvakarā.
Topošā izdevuma angļu un krievu valodā ideja izriet no 2013. gada beigās izdotā krājuma „Latvieši un Latvija”, kas iznāca latviešu valodā un domāts Latvijas sabiedrībai.

Interesenti aicināti noklausīties konferencē notikušās diskusijas audio ierakstā:
Konferences norises audio ieraksts (*saite)