EN LV

Letonika un kultūru migrācija

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "LETONIKA UN KULTŪRU MIGRĀCIJA".

Konferences norises laiks: 23.-24. februāris

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu
 
Konferences darba tēmas   
  • Valodu kontakti
  • Baltu valodas sinhronā aspektā
  • Baltu valodas diahronā aspektā
  • Valoda un kultūra