EN LV

Konference

„Vietējo padomju loma Latvijas neatkarības atgūšanā”

sakarā ar 1990. gada 21. aprīlī Rīgā “Daugavas” stadionā notikušās
Vislatvijas tautas deputātu sapulces un balsojuma par Latvijas neatkarību 25. gadadienu

 

Vislatvijas Tautas deputātu sapulce sanāca pirms 25 gadiem – 1990. gada 21. aprīlī pēc Latvijas Tautas frontes iniciatīvas. Sapulcē piedalījās 1989. gada 10. decembrī ievēlētie vietējo padomju un 1990. gada 18. martā ievēlētie Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti, kā arī no Latvijas ievēlētie PSRS tautas deputāti. Sapulce pieņēma Aicinājumu Latvijas PSR Augstākajai Padomei un Latvijas tautai neatliekami izlemt par Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu. Par šo aicinājumu nobalsoja 8003 deputāti no klātesošajiem 8086 (Latvijā kopā šajā laikā bija ap 13 000 deputātu). Šis balsojums atspoguļoja Latvijas tautas vairākuma gribu un kalpoja kā viens no argumentiem Latvijas Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanai.

 

Norises laiks un vieta: 2015. gada 21. aprīlī Rīgā, Akadēmijas laukumā 1

Latvijas Zinātņu akadēmijas III stāva Portretu zālē

Konferenci organizē Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Pašvaldību savienība

 

Savu dalību lūdzam apstiprināt bspc[at]lza.lv, 67227555