EN LV

Programma:

 

09.15 – 09.55 Konferences dalībnieku reģistrācija

10.00 – 11.10  Konferences atklāšana, uzrunas, apsveikumi (vad. Tālavs Jundzis)         

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna
 • Valsts himna
 • Muzikāls apsveikums. Latvijas Zinātņu akadēmijas jauktais koris “Gaismaspils”
 • Ministru prezidentes parlamentārā sekretāra Riharda Kola uzruna
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda uzruna (tiek saskaņots)
 • Kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna (tiek saskaņots)
 • Tieslietu ministra Dzintara Rasnača uzruna
 • Kinofilmas sižets par 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulci “Daugavas” stadionā. “Latvijas hronika” nr. 20 (rež. Biruta Veldre)
 • Latvijas Tautas frontes bij. priekšsēdētāja Daiņa Īvāna uzruna
 • Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa uzruna

11.00 –11:30      Ziņojums. Pašvaldības neatkarības atgūšanas pavērsienos. Jānis Škapars, bij. Latvijas PSR Augstākās Padomes Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs

11.30 – 12.00     Latvijas neatkarības atjaunošanai veltīto jauno izdevumu atvēršana*

 • Rakstu, atmiņu, dokumentu krājums “Vietējo padomju deputātu loma Latvijas valsts neatkarības atgūšanā” - Ilze Jermacāne
 • “Baltijas ceļa” 25. gadadienai veltītās konferences materiālu krājums (angliski) - Sarmīte Ēlerte
 • Atmodas perioda dokumentu krājums.
 •  Pārejas perioda dokumentu krājums. - Tālavs Jundzis
 • E.B. Deksnis, T. Jundzis “Latvijas Republikas suverenitātes un neatkarības atjaunošana” (angliski) - Kārlis Kangeris 
   
 • Izstādes par 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulci “Daugavas” stadionā (māksliniece Ieva Lapiņa) atklāšana. - Artis Ērglis

12.00-12.30     Kafijas pauze

12.30-15.00     Ziņojumi (vad. Andris Jaunsleinis)

 • Politiskā situācija Latvijā 1989.-1990. gadā un neatkarības atgūšanas dažādās stratēģijas - Tālavs Jundzis
 • Vietējo padomju loma Latvijas ceļā uz neatkarību 1989.-1991. gadā - Māris Pūķis
 • 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulces organizēšana un norise - Artis Ērglis
 • Diskusiju pirmsākumi par administratīvi – teritoriālo reformu - Valdis Šteins
   
 •  Diskusijas. Vada Andris Jaunsleinis, piedalās: Aivars Janelsītis, Ilmārs Kreituss, Guntis Libeks, Māris Niklass, Silvija Šimfa

15.00-17.00     Oficiāla pieņemšana konferences dalībniekiem par godu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai
 

* Konferences laikā darbosies grāmatu galds, kurā varēs iegādāties šos izdevumus, kā arī akadēmisko rakstu krājumu „Latvieši un Latvija“ 4 sējumos.