EN LV

Kongresa programma

Ar Letonikas VI kongresa pilnu programmu, ieskaitot sekciju darba plāniem, var iepazīties šeit .
 

Letonikas VI kongress

Rīgā un Jūrmalā 2015. gada 10.-11. septembrī

veltīts Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai

LZA Portretu zālē, Akadēmijas laukumā 1, III stāvā

Programma

10. septembris

10:00 -10:30 Kongresa atklāšana, uzrunas un apsveikumi


         Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
         Gatis Truksnis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs
         RPIVA sieviešu kora "Balta" muzikāls sveiciens (diriģente Māra Marnauza)
         Dokumentāli filmu kadri: Rainis un Aspazija

10:30-12:30     Ziņojumi[i]

1.    Raiņa "personas kods" 21.gadsimta zīmē. Gundega Grīnuma
2.    Latviskums un Latvijas valstiskuma ideja Raiņa lugās. Vikors Hausmanis
3.    Raiņa mazzināmākie un nenovērtētie darbi Latvijas labā. Jānis Stradiņš
4.    Aspazija – literāte un sabiedriska darbiniece. Ausma Cimdiņa
5.    Rainis un Nobela prēmija. Arno Jundze
6.    Rainis un Stučka: attiecību fenomens. Valdis Rūmnieks
 

12:30-14:00     Pārtraukums

Humanitāro un sociālo zinātņu publikāciju apmaiņas un izplatīšanas galds

14:00-14:30     Pārbrauciens no Rīgas uz Jūrmalu ar autobusiem

14:30-16:30 Raiņa un Aspazijas vietas Jūrmalā (Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Aspazijas māja, Lauztās priedes) Astrīda Cīrule

17:00-18:00     Kongresa izbraukuma sēde Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Majoros.

- Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Ritas Sproģes uzruna
- No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa daiļrade. Dagmāra Beitnere-Le Galla
- Aspazija un Rainis – laimes formulas meklējumi. Ināra Andžāne.

18:00-18:15    Jūrmalas mūzikas vidusskolas kokļu kvarteta koncerts (vadītāja Kristīne Olaja)

18:15-20:00    Saviesīgs vakars par godu Letonikas VI kongresa at

20:00-20:30     Atceļš uz Rīgu

 

11. septembris

10:00-17:00     Letonikas kongresa darbs sekcijās pēc atsevišķa plāna*[i] Kongresa plenārsēdes un izbraukuma sēdes ziņojumi tiks publicēti LZA Vēstu speciālizlaidumā.

*  Sekciju norise, materiālu publicēšana u.c. jautājumi pilnībā paliek VPP “Letonika” projektu vadītāju un viņu nozīmēto sekciju vadītāju ziņā.