EN LV

Pāvesta Franciska runas

LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku

ielūdz uz zinātnisku konferenci

„Pāvesta Franciska runas ES Parlamentā un Eiropas Padomē - filosofiskie secinājumi Latvijai”

12. decembrī 2014. g. plkst. 12:00

Latvijas Universitātes bibliotēkas telpās, Rīgā, Kalpaka bulv. 4., 1. stāva zālē

 

Konferences atklāšana. LU prorektors I. Muižnieks, Rīgas arhibīskaps - metropolīts

 Z. Stankevičs, LU FSI direktore M. Kūle

 

Referāti:

I daļa. vada Dr. Rihards Kūlis.

Andris Marija Jerumanis (Beļģija). Eiropa, globalizācija un kristīgais mantojums.

Maija Kūle. Filosofijas nozīme Latvijā pāvesta Franciska runas kontekstā.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Tālais tuvums. Pāvests Francisks un atbrīvošanas teoloģija.

Inese Runce. Garīguma dimensija pāvesta Franciska runās.

Māra Kiope. Pāvesta Franciska runas Eiropas Parlamentā filosofiskie avoti.

Valdis Tēraudkalns. Reliģijpētnieciskas piezīmes par pāvesta Franciska runām.

Diskusija.

Kafijas pauze

 

II daļa. Vada Dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Rihards Kūlis. Pret-egoistiski izprastajām cilvēktiesībām, par sociālo kopību.

Ella Buceniece. Pāvesta Franciska runa un eko-fenomenoloģijas attīstība pasaulē.

Elvīra Šimfa. "Individuālisms un "augstākais labums": cilvēka cieņas pamatojamības problēma".

Iveta Pirktiņa. Cik nozīmīgs šodienā ir pāvesta lietotais filosofiskais jēdziens “transcendentāls”?

Māris Kūlis. Rafaēla gleznas interpretācijas nozīme pāvesta Franciska runā: patiesības div-veidība.

Diskusija.

Konferences secinājumi. Z.Stankevičs, S.Krūmiņa-Koņkova, M.Kūle