EN LV

Vārds un tā pētīšanas aspekti

19. starptautiskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”

Liepājas Universitātē

 

Liepājas Universitātes 19. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” notika 2014. gada 27. un 28. novembrī. Konferenci organizēja LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts. Bija pieteikti73 referāti no trijām valstīm – Latvijas, Lietuvas un Krievijas. Darbs norisinājās plenārsēdē un četrās tematiskās sekcijās: „Vārda diahroniskais un areālais aspekts”, „Vārds fonētikas un gramatikas sistēmā”, „Vārds valodu kontaktu un terminoloģijas aspektā”, „Valoda un vide: valodu apguve un lietojums”.

Konferences līdzfinansējums – valsts pētījumu programmas „LETONIKA – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekts „Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā”.

 

Atklāšanas foto: LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane atklāj 19. starptautisko konferenci „Vārds un tā pētīšanas aspekti” (Ģirta Gertsona foto).

Sēdes foto: Sekciju „Vārda diahroniskais un areālais aspekts” vada Ieva Ozola un Anna Stafecka (Ģirta Gertsona foto).

Divas sēžu fotogrāfijas ar klausītājiem un dalībniekiem (Zaigoņa Graumaņa foto).