EN LV

Sekciju saraksts

Letonikas VI kongresam pieteiktas piecpadsmit sekcijas:

1. Nepārtrauktības doktrīna.  Vada: Tālavs Jundzis

2. Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums- vide, etniskie un socilāpolitiskie procesi starpdisdiplinārā diskursā. Vada: Antonija Vilcāne

3. Sociālpolitiskās norises Latvijā 19.-20. gs. Vada: Edvīns Evarts

4. Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

  • 1. sekcija Vada: Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe
  • 2. sekcija Vada: Ilga Jansone, Anitra Roze
  • 3. sekcija Vada: Iveta Pūtele, Agita Kazakeviča

5. Monolingvālu un bilingvālu bērnu latviešu valoda. Vada: Dace Markus, Anna Vulāne

6. Gramatikas jēdzienu sistēmiskums un sastatāmība. Vada: Andra Kalnača un Ilze Lokmane

7. Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse.  Vada: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms.

8. Kongress “Piemares ļaudis un likteņi”.  Vada: Edgars Lāms

9. Māksla grāmatniecībā un periodikā: vēsture un mūsdienas.Vada:  Kristiāna Ābele

10. Letonika – vērtību pētījumi: filosofija un ideju vēsture (sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku) Vada: Maija Kūle

  • 1. daļa. Vērtību izpratne filosofijā un to sabiedriskā nozīmība, Ella Buceniece
  • 2. daļa. Vērtības Latvijas kultūrā un to teorētiskie pamatojumi, Maija Kūle

11. Latvia and Europe: Identities and Values. Vada: Velga Vēvere

12. Reliģiskā pieredze vērtību izvēlē.  Vada: Solveiga Krūmiņa-Koņkova

13. Etniskās identitātes, vērtības un politiskā līdzdalība. Vada: Vladislavs Volkovs

14. Kultūra un ikdienas vēsture dzīvesstāstos. Vada: Maruta Pranka un Kaspars Zellis

15. Latvija: kolektīvie svētumi, dārgumi, vērtības. Vada: Janīna Kursīte un Jolanta Stauga