EN LV

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi. Starpdisciplinārie pētījumi Latvijā

2016. gada 3. novembrī VPP Letonika ietvaros LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras muzeju rīko jau otro zinātnisko konferenci "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi". 

"Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi"
Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē

2016. gada 3. novembrī, Valmieras muzejā

Turpinot 2015. gadā aizsākto tradīciju, Valmieras muzejs un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts rīko II zinātnisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Konferences mērķis ir veicināt pētījumus par dažādiem ar Latvijas vēsturi saistītiem jautājumiem.

2016. gadā aicinām pieteikties ne tikai vēstures maģistrantūras un doktorantūras studentus, bet arī citu zinātņu pārstāvjus, kuru pētniecības tēmas ir tieši vai netieši saistītas ar vēstures jautājumiem (filozofija, socioloģija, lingvistika, ģeogrāfija u.c.)